STYRET I HÅNDBALLGRUPPA:Leder Aksel Løkeberg
980 30 454
aks-loe@online.no
Nestleder Cato Hansen 412 46 718 chansen30@hotmail.com
Kasserer Hege Axelson 402 12 400 hege.axelson@hotmail.com
Sekretær Christel Reinertsen 452 28 044 christelreinertsen@gmail.com
Styremedlem Kevin Jacobsen 922 67 524 k.jacen@gmail.com
Styremedlem Christine Stordal 922 23 030 stordalchristine@hotmail.com
Sportslig leder Kjersti Fleischer 936 03 464 kjersti_bermingrud@hotmail.com
Powered by: Bloc