Fotballsesongen nærmer seg

Postet av Thorleif Rustad den 25. Mar 2021


Denne uka har maskinsjef Harald Weseth brøyta av snøen på kunstgressbanen. Et lite snølag ligger igjen så ikke granulat forlater banen. Med temperaturene vi har nå om dagen er det nok ikke mange dagene før banen igjen er grønn og snøfri.Referat fra Årsmøtet 2021

Postet av Thorleif Rustad den 24. Mar 2021


Onsdag 24.mars 2021 ble det avholdt Årsmøte i Hof idrettslag. Årsmøtet er felles for hovedstyret og gruppene våre. Det spesielle i år var at Korona-tiltakene gjør at vi ikke kan samles fysisk. Norges Idrettsforbund har laget veiledere for digitale årsmøter, så i år ble årsmøtet avholdt på Teams.

22 stemmeberettigede logget seg inn og deltok på det digitale årsmøtet. Innkalling via hjemmeside, facebook og epost til alle medlemmer ble godkjent. Eira Weseth ble valgt som dirigent og Thorleif Rustad som referent. Lene H. Weseth og Jette Anholt valgt til å underskrive protokollen.

Når øvrige formaliteter var på plass ble hovedstyrets årsmelding lest opp. Deretter ble gruppenes årsmeldinger forevist. Alle årsmeldinger bærer preg av redusert aktivitet i 2020 grunnet mange begrensninger i aktiviteten grunnet smittervernrestriksjoner.

Så stod regnskapet på agendaen. Samme «gjennomgangsmelodi» her. Mindre aktivitet gir mindre inntekter og mindre utgifter. Men alt i alt et godt år, økonomisk sett, hvor vi ender opp med et totalt overskudd i idrettslaget på ca 212000,-

 

Medlemskontingenten blir værende på samme nivå som i 2020:

          0 – t.o.m. 6 år / funksjonshemmede:                100,-

          7 år til og med 19 år:                                       200,-

          Fra og med 20 år:                                           500,-

          Familiemedlemskap:                                       600,-

 

Budsjett for hovedstyret og gruppene ble deretter gjennomgått og godkjent uten kommentarer eller spørsmål. 

For organisasjonskartets del var det satt inn en endring. Den nyvalgte kontrollkomiteen er lagt til. 


Under punktet valg endte vi opp med følgende navn på tillitsvalgte og styrer i Hof IL:

Hovedstyret:

Leder:                               Eira Weseth           
Nestleder:                         Tom Arne Akerholt                
Sekretær:                         Thorleif Rustad                
Kasserer:                          Merete Storhaug              
Styremedlem:                   Petter Akerholt           
Maskinsjef:                       Harald Weseth
Varamedlem:                    Øyvind Strand       
Varamedlem:                    Ellen Grønseth                 

 

Leder av gruppene:
Fotballgruppa:                   Arthur B. Reinertsen                           
Håndballgruppa:                Ole Martin Slartmann
Klatregruppa:                    Vigulf Semb Røren
Langrennsgruppa:             Marte R. Furuheim
Turngruppa:                      Jan Helge Kjennerud
Hopp:                               Svend Solberg


Økonomikomite:

Amund Langtangen, Sander Floeng og Tor Harald Herland 

Valgkomite:
 Øyvind Svendsen, Hedda Goverud Holm og Berit Nordby Pettersen

Idrettsmerkekomite:

Hans Petter Fleischer, Inger Trøsch, Øyvind Brekke, Ottar Nordseth       

Turkomiteen:
Leder:           Thomas Furuheim

Kontrollkomite:
Vigulf Semb Røren og Petter Å. Kjennerud

 For øvrige valg til gruppestyrene vises til årsmøtedokumentene.

 

Etter at valget var unnagjort var det tid for utdeling av utmerkelser.

Årsmøtet deler hvert ut Grete og Johan Lysakers innsatspokal, gitt at hovedstyret har innstilt en kandidat. 
I «annerledesåret» 2020 har vi ikke klart å finne en kandidat så pokalen ble i år ikke delt ut.

Følgende personer fikk utmerkelser for tillitsverv i Hof IL i henhold til honnørreglementet:

 • Alf Åsberg – 40 år
 • Frank Solbakken – 25 år
 • Hedvig Gurrik – 25 år

 

Følgende går ut av hovedstyre / komiteer og mottok blomster som takk for innsatsen:

 • Tore Molteberg
 • Lene H. Weseth
 • Gunnar Akerholt
 • Ellen Grønseth

Gruppene sørger selv for å "takke av" de som går ut av sine styrer. Men i år måtte vi rette en spesiell takk til Jette Anholt som i en årrekke har lagt ned en betydelig innsats for Hof IL generelt og Turngruppa spesielt. Hele 28 år som tillitsvalgt!

Etter nøyaktig en time var årsmøtet over. Vi var enige i at det går fint å gjennomføre digitalt, men til neste år håper og tror vi at vi igjen kan møtes til et fysisk årsmøte slik vi er vant til.

Årsmøtedokumentene kan du lese her.

Referent,

Thorleif Rustad Sekretær, Hof ILs hovedstyre

 Årsmøte på Teams

Postet av Thorleif Rustad den 18. Mar 2021


VELKOMMEN TIL DIGITALT ÅRSMØTE PÅ TEAMS - ONSDAG 24.MARS KL 18:30

Av hensyn til registrering av fremmøtte og stemmeberettigede ber vi om at du sender en epost til post@hof-il.no for å melde deg på årsmøtet.

Årsmøtedokumentene kan du lese her: Årsmøter (hof-il.no) 


Ny på Teams? Her kan du lese en veileder med noen tips:
PowerPoint-presentasjon (idrettsforbundet.no)


LINK TIL MØTET:

Bli med fra datamaskin eller mobilapp
Klikk her for å bli med på møtet
KORONATILTAK - OPPDATERT 14.JANUAR

Postet av Thorleif Rustad den 11. Mar 2021


14.JANUAR:

Lettelser i tiltakene

I denne artikkelen kan du lese de siste retningslinjene hva gjelder smitteverntiltak for idretten

Regjeringen gir betydelige lettelser for idretten (idrettsforbundet.no)14.DESEMBER:

Nye inngripende tiltak for idretten

Så skulle det gå "den gale veien" igjen.

Her kan du lese hva som nå gjelder for samlinger i idretten:

Nye inngripende tiltak for idretten (idrettsforbundet.no) 

Koronasituasjonen i Holmestrand kommune - Holmestrand kommune 29.MAI:

Lettelser i lokale tiltak

Den nyeste lokale forskriften for Holmestrand kommune gir en god del lettelser for idretten. Vi kan nå starte mye av vår virksomhet. Håndballtrening for flere av gruppene starter opp kommende uke. Flere av våre fotballag er også i gang med serie over helgen. 
Her kan du lese mer om gjeldende tiltak:
Oppsummert: Dette gjelder nå - Holmestrand kommune 13.MAI:

Ny lokal forskrift vedtatt

Forskriften gjelder fra natt til 13. mai, og varer til og med 28. mai.

Med reglene som gjelder fra 13. mai er det et ekstra fokus på å begrense sosiale møteplasser – både i det private og offentlige rom. Å bryte med forskriften kan straffes med bot eller fengsel.
 

Reglene som gjelder idretten:

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med noen unntak
 • Stans av organisert fritidsaktivitet for voksne og barn, med unntak for aktivitet utendørs for noen grupper
 • Plikt til å bruke munnbind i visse situasjoner

Hele forskriften, med utfyllende regler kan leses her6.MAI:

Det er fortsatt flere nye tilfeller daglig i Holmestrand kommune. 

Fortsatt ingen aktivitet i idrettslaget. Tiltakene gjelder frem til 14.mai

Fra Holmestrand kommunes hjemmesider er følgende hentet:

Lokale regler frem til 14. mai

I hovedsak omhandler den lokale forskriften dette

 • Forbud mot arrangementer, med visse unntak
 • Forsterkede regler for treningssentre
 • Plikt til å bruke munnbind i visse situasjoner

Fem forsterkede råd til befolkningen:

 1. Unngå besøk og sosiale sammenkomster innendørs
 2. Møt kun utendørs, og med to meters avstand
 3. Antall sosiale kontakter bør ikke overstige ti personer per uke, i tillegg til kontakter i barnehage, skole og på arbeidsplass. Unntaket er barn i barnehage eller barneskole, som kan ha besøk fra egen kohort
 4. Alle som kan jobbe fra hjemmekontor oppfordres til dette, så langt det er praktisk mulig
 5. Stans i organisert fritidsaktivitet for voksne og barn


Hele forskriften kan du lese her:
Oppsummert: Dette gjelder nå - Holmestrand kommune

-------------------------

26.april:
I Holmestrand kommune er det de siste dagene påvist flere tilfeller av positive Koronaprøver.

Kriseledelsen gir en sterk anbefaling om stans i all organisert fritidsaktivitet for både barn og voksne. Gjelder inntil videre.

Hof IL ønsker å følge kriseledelsens anbefaling, og vi avslutter dermed all aktivitet inntil videre.

Følg Holmestrand kommunes Koronainformasjon her:
Koronasituasjonen i Holmestrand kommune - Holmestrand kommune


---------------------------


Fra 12.april endres de regionale smitteverntiltakene for Vestfold-kommunene. Deriblant Holmestrand.

Dermed kan vi igjen starte vår idrettslig aktivitet for barn og unge. For idretten gjelder nå følgende:


 • Idretts- og fritidsaktiviteter blir tillatt også innendørs for barn og unge under 20 år, og forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år gjelder ikke lenger.


Les hva som gjelder nå i Holmestrand kommune her:

Nye tiltak fra 12. april - Holmestrand kommune